Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2021-12-29

När behövs tillstånd för renovering?

Ansökan till styrelsen vid ändring i lägenhet

I dokumentet nedan finner du de vanligaste och de viktigaste punkterna som faller under “väsentlig förändring” i stadgarna. Därmed måste du som medlem ansöka om tillstånd när du planerar att utföra en renovering där nedanstående punkter kommer att påverkas, bytas ut, eller på annat sätt ändras. Detta regleras i stadgarna under § 15, och därmed är det både medlemmens och styrelsens skyldighet att det förs en kommunikation som resulterar i ett skriftligt utlåtande från styrelsen.

Här finner du länken till blanketten Ansökan om väsentlig förändring av lägenhet

 


 

Flytt av kök

Styrelsen ställer sig mycket restriktiv till flytt av kök och utgångspunkten är att denna typ av väsentlig förändring av lägenhet inte godkännes. Även fast bostadsmäklaren hänvisar till tidigare liknande ombyggnationer i fastigheten, vars godkännande fattats av tidigare styrelser, innebär det inte att nuvarande styrelse samtycker till önskad väsentlig förändring av bostadsrätten. Man kan som bostadsrättsinnehavare inte utgå ifrån att det är en självklarhet att flytta runt kök, stammar och ventilation i lägenhten. 


 

Ansökan till Stadsbyggnadskontoret vid ändring i lägenhet

I listan nedan finner du de viktigaste punkterna som är bygglovspliktiga och kräver tillstånd från Stadsbyggnadskontoret. När du behöver ansöka om bygglov, följer per automatik, även kravet på ansökan om tillstånd hos styrelsen.  

Bygglovspliktiga förändringar inuti lägenheten:

 • Ändra i bärande väggar eller balkar (påverkar konstruktionen)
 • Nya eller förändrade rördragningar inne i bjälklag (påverkar vatten/avlopp, ljudisolering mot grannar samt bärigheten i bjälklag om åverkan på bärande delar görs) 
 • Ändra i planlösningen så att tillgängligheten för funktionshindrade blir sämre (exempelvis placera wc-stolen så att man inte längre kommer åt den)
 • Ändra i planlösningen eller göra något annat byggtekniskt så att brandutrymningen påverkas (exempelvis ta upp en dörr i en brandcellsgräns)
 • Ändra eller installera ny ventilationsanordning (till exempel sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag) Installera en ny imkanal
 • Göra ett nytt badrum i ett utrymme som varit något annat (exempelvis i ett utrymme som varit sovrum, kök eller förråd)

Bygglovspliktiga åtgärder utanför lägenheten:

 • Ta upp nya dörrar och fönster eller ändra befintliga, t ex genom att ta bort/ändra:
  • indelning
  • storlek, placering
  • materialbyte
  • hängning (ändra från sidohängda till vippfönster)
 • Komplettera/ändra byggnadens yttre med nya detaljer t ex:
  • parabolantenn
  • värmeväxlare
  • ventilationsaggregat
  • rök-/ventilationskanal
  • markiskåpor/korgmarkiser (en vanlig markis som är ett fällbart solskydd i textil, behöver inte bygglov, utan endast skriftligt tillstånd från styrelsen)

Markis:

En bostadsrättsinnehavare som vill sätta upp markis ska ansöka om tillstånd hos styrelsen för detta. Till ansökan skall finnas uppgift om var markis ska sättas upp (bifoga gärna ritningsbilaga där markisen är utritad).

Tillståndet förutsätter att markisen uppfyller riktlinjer som finns i PM:et nedan. Uppsättning av markis får inte ske innan tillstånd beviljats och ansvarsavtal med föreningen undertecknats samt sker på bostadsrättsinnehavarens egen bekostnad. 

Om du vill ansöka om att sätta upp en markis: kopiera avtalet nedan, fyll i och skicka till föreningens mailadress.  

Riktlinjer markis

Markisavtal