Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2019-04-23

Föreningens 2 andelstal

Andel av förening

"Andel av förening" är det samma som insatserna, vilket är föreningens grundkapital, alltså pengarna de första medlemmarna betalade in till föreningen för dess köp av fastigheten. Upplägget fungerar som aktiekapitalet i ett aktiebolag där insatserna speglar medlemmarnas ägerandelar. Det innebär att när en bostadsrätt överlåts, övergår säljarens insatta kapital/andel av förening till köparen. Föreningen kan även i efterhand vid stämmobeslut höja den tidigare insatsen för att exempelvis täcka lån och renoveringar. Insatsen baseras nu på det poängtal som existerade vid föreningens grundande, vilket i efterhand har korrigerats eftersom ytterligare balkonger har installerats. Insatsen har däremot inte korrigerats. 

 

Andel av årsavgift

"Andel av årsavgift" är bostadsrättföreningens fördelningstal, alltså den siffra som används vid fördelning av avgifter och fördelning av minusresultat som behöver täckas. Andelstalet baseras på den beräkningsgrund som stämman beslutar, vilket exempelvis kan vara insatsen, arean, eller annan beräkningsgrund. I vårt fall baseras andelstalet på det poängsystem av 6 olika parametrar som värdesätter lägenheterna. För att räkna ut årsavgiften för en lägenhet multipliceras summan av poängen med poängvärdet. 

 

Så fungerar "Andelstalstabellen"

"Andelstalstabellen" visar både bostadsrätternas "Andel av förening" och "Andel av årsavgift". I förberedande syfte har även hyresrätterna fått båda andelarna tilldelat sig, vilka i dagsläget är inaktiva, och aktiveras först om lägenheten upplåts som bostadsrätt. Det innebär att om föreningen säljer en hyresrätt kvarstår poängtalet för tidigare bostadsrätter medan både "Andel av förening" och "Andel av årsavgift" korrigeras ner så att slutsumman fortsättningsvis blir 100 %. Dock sker ingen sänkning av årsavgiften.

Fördelningstabell enligt gällande stadgar

  Fördelas efter "Andel av förening" Fördelas efter "Andel av årsavgift"  
Ändring av årsavgift    X Beslutas av styrelse
Täcka uppkommet minusresultat   X Beslutas av styrelse
Utdelning av uppkommen vinst    X Beslutas av föreningsstämma
Insatshöjning X   Beslutas av föreningsstämma
Utdelning vid upplösning X  

Beslutas av konkursförvaltare vid konkurs eller av föreningsstämma vid likvidation eller upplösning

 

Kommentar till fördelningstabellen: Att även låta "Insatshöjning" fördelas efter "Andel av årsavgift" är mer komplicerat eftersom Hyresnämndens godkännande då krävs, men föreningen kommer förmodligen aldrig behöva använda sig av just den fördelningen.