Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-02-21

Autogiro, E-faktura & Kivra

Medlemsavgiften eller hyran betalas antingen via autogiro, e-faktura, Kivra eller manuell registrering.

Men eftersom det är synnerligen viktigt att inbetalningarna flyter på utan uppehåll, propsar styrelsen på att man använder autogiro i kombination med e-faktura. Dessa betalningssättet i kombination med varandra har visat sig bäst säkerställer transaktionen, samtidigt som avierna inte kan tappas bort. Man aktiverar detta själv på internetbanken enligt informationen i tabellen nedan.

 

Följande är din skyldighet och ditt ansvar

  • .... att “Årsavgiften betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början”,                vilket är den text som gemensamt antagits i stadgarna.
  • .... att se till att autogiro och e-faktura fungerar.
  • .... att kontakta bank och avgiftshandläggare för att säkerställa att inbetalningarna flyter på.
  • .... att kontakta avgiftshandläggare i god tid och be om nya inbetalningsavier om det behövs.
  • .... att vara förekommande och kontrollera att betalningen går igenom och inte, invänta en betalningspåminnelse eller ett mail från styrelsen.

Konsekvenserna av utebliven betalning kan i förlängningen leda till uppsägning av medlemskapet och att nyttjanderätten till lägenheten förverkas.

 

 Sammanställning och jämförelse av betalningssätt

 

Autogiro

E-faktura

Kivra - Med ej anslutet bankkonto

Anslut till tjänst

Logga in på internetbanken och gå till sidan för anslut autogiro och sök betalningsmottagare: Sff 09679 Brf Veken 1

Objektsnumret ska vara (om det efterfrågas) 09679 samt ditt 6-siffriga lägenhetsnummer

Eller skicka in autogiroblanketten du finner nedan

Logga in på internetbanken och gå till sidan för anslut e-faktura och sök betalningsmottagare: Fastighetsägarna service Stockholm

Objektsnumret ska vara 09679 samt ditt  6-siffriga lägenhetsnummer

Logga in på Kivra och anslut dig till tjänsten dock enbart med mobilt bank-id

Avisering

Kommer kvartalsvis till din postbox

Kommer kvartalsvis till din internetbank

Kommer kvartalsvis till ditt Kivra-konto

Man kan även välja bort digital avisering och få avierna via vanligt post

Kombinationer

Vid kombination med e-faktura  sker aviseringen till internetbanken medan betalningen sker med autogiro

Vid kombination med Kivra sker aviseringen till Kivra medan betalningen sker med autogiro

Vid kombination med autogiro sker aviseringen till internetbanken medan betalningen sker med autogiro

Vid kombination med Kivra sker aviseringen till internetbanken medan betalningen sker med e-faktura

Går att kombinera med autogiro och/eller e-faktura

Betalning

Sker automatiskt

Sker med ett godkännande klick på internetbanken

Betalning kan ske med ett godkännande klick om man ansluter sitt bankkonto till Kivra

Otillräcklig täckning

Fakturan betalas ej och 1 nytt försök görs påföljande bankdag

Fakturan betalas ej och ett nytt betalningsdatum måste läggas in

 

Avsluta tjänst

Gör en avregistrering på internetbanken eller tjänsten upphör automatiskt vid flytt från Veken 1

Gör en avregistrering på internetbanken eller tjänsten upphör automatiskt vid flytt från Veken 1

Avregistrera aviseringen och avierna slutar komma till Kivra

 

Anslut autogiro via blankett

Skicka blanketten du finner här nedan, till följande adress:

Brf Veken1
Ekonomi / Eva Reithmeier
Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 128 71
112 98 Stockholm

Om autogirot inte dragits

Vid otillräcklig teckning på kontot vid autogirodragningen måste manuell inbetalning ske och det är synnerligen viktigt att du använder rätt OCR-nummer för avsedd månad.

OCR-numret består av 15 siffror - 09679ÅÅMMXXXXXX

Bankgiro-numret består av 7 siffror - 446-2404

 

Om du behöver nya avier

Vid förlust av avier kontaktar du Fastighetsägarna Service AB, på e-postadress kundservice@fastighetsagarna.se, minst fem bankdagar innan förfallodagen med följande information: 

  • 09679 - Brf Veken 1
  • 6-siffrigt lägenhetsnummer XXXX-XX
  • Fullständigt namn
  • Månad för avsaknad avi

 

Om pengarna inte räcker till

Om det mot förmodan skulle vara svårt att klara utgifterna en månad, meddela styrelsen innan de meddelar dig. Det är alltid bättre att vara förekommande.