Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-07-19

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls enligt stadgarna årligen före juni månads utgång, men avhandlas vanligen före maj månads utgång. 

 

Följande dokumenthantering sker

Inlämning av motion Genomtänkt förslag i PDF-format till styrelse Senast sista februari
Kallelse & Agenda Delges i pappersform och via e-post samt finns hemsida 2-4 veckor innan årsmöte
Årsredovisning Finns på hemsida 2-4 veckor innan årsmöte
Eventuella motioner från medlemmar Finns på hemsida 2-4 veckor innan årsmöte
Eventuella propositioner från styrelse Finns på hemsida 2-4 veckor innan årsmöte
Fullmaktsintyg Finns på hemsida  
Protokoll Finns på hemsida Inom 3 veckor efter årsmöte

Eventuella bilagor till kommande årsmöte


Inga sådana för närvarande

Kallelse & Agenda gällande årsmöten

Protokoll gällande årsmöten