Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-10-09

Regler vid renovering

 • Alla väsentliga förändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas, enligt särskild blankett som styrelsen sammanställt
 • Vid förändringar som gäller bärande väggar, hushållsgas, trycksatt vatten, spillvatten, radiatorer eller ventilation, kan föreningen ställa krav på vem som utför arbetet
 • Styrelsen informeras i god tid innan man beslutar att utföra eller inföskaffa något som kan omfattas av bygglov eller styrelsen godkännande
 • Vid rivning av, och håltagning i bärande väggar, anlitas en ingenjör från företaget FE-Arkitekter som har kunskap gällande bärighet och belastning. Ingengören räknar ut vilken dimensionen på balken som behövs, beroende på vilken vikt den ska bära upp. Kort information om företaget samt vilken typ av hjälp de kan bistå med, beskrivs i Informationsblad om FE-Arkitekter.
 • Övriga boende informeras om renoveringsprojektet via ett informationsblad som sätts upp på anslagstavlan i porten, med tidplaner och eventuellt störande perioder. Man använder den förtryckta blanketten som heter Renovering på gång vilken finns att tillgå på anslagstavlan utanför tvättstugan
 • Övriga boende informeras om vattenavstängningen via ett informationsblad som sätts upp på anslagstavlan i porten, med tider och vilka som drabbas. Man använder den förtryckta blanketten som heter Vattenavstängning på gång vilken finns att tillgå på anslagstavlan utanför tvättstugan
 • Störande ljud som uppstår när man exempelvis borrar, bilar eller spikar, accepteras vardagar 08:00-20:00, och helger 10:00-18:00
 • Byggavfall läggs i byggsäckar, och forslas bort inom 48 timmar
 • Ev täckning av trapphus och hiss, sker endast på dagtid när det finns risk för skador på väggar, golv och dörrar, samt täckningen avlägsnas inför kvällen
 • Städning av entréplan, hiss och det egna våningsplanet måste ske varje kväll, under den period renoveringen skräpar ner trapphuset, annas kan styrelsen beställa extrastädning vars kostnad tillfaller medlemmen
 • Medlemmen ansvarar för att hantverkarna följer föreningens regler
 • Rekommenderade åtgärder för att förebygga vattenskada efterlevs
  • Montering av läckagevarnare rekommenderas under diskbänk
  • Golvdiskmaskin och tvättmaskin i utrymme utan golvbrunn, rekommenderas att placeras ovanpå disk- & tvättmaskinsunderlägg
  • Kyl och frys rekommenderas att placeras ovanpå ett kyl- & frysunderlägg
  • I botten på diskbänksskåpet rekommenderas en diskbänksinsats
  • Boverkets byggregler 6:625 kräver att vattenansluten utrustning utanför våtutrymme ska vara försedd med skydd mot utströmning av vatten, vilket branschen tolkar som att en water-block eller aqua-stop ska installeras