Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2019-08-30

Hantering av personuppgifter

GDPR

Från och med maj 2018 ersattes den svenska Personuppgiftslagen med den europeiska Dataskyddsförordningen kallad GDPR.

Därmed påverkas föreningen av lagändringen eftersom föreningen enligt Bostadsrättslagen är skyldig att hålla ett medlemsregister och en lägenhetsförteckning, vilka båda dessa administreras på föreningens uppdrag av Fastighetsägarna Service AB.

Det innebär att styrelsen behöver medlemmarnas och hyresgästernas godkännande för att spara dessa kontakt- och personuppgifter. Därmed har styrelsen via enkät samlat in medlemmarnas och hyresgästernas godkännande gällande att spara dessa uppgifter. Arbetet sker även löpande vid kommande tillträden. 

 

Medlemsregister

Medlemsregistret är offentligt vilket innebär att vem som helst har rätt att se vilka som är medlemmar i föreningen. Medlemsregistret innehåller uppgifter om föreningens medlemmar dvs namn, adress, lägenhetsnummer och ägarandel.

 

Adressregister

För adressering av styrelsens medlemsinformation har föreningen ett adressregister baserat på medlemsregistret. I adressregistret finns e-postadresser och telefonnummer. Adressregistret innehåller bara aktuella personuppgifter. Styrelsen administrerar registret och har ensam tillgång till uppgifterna.

 

E-post

I e-postbrevlådan sparas inkommande och utgående e-post. Styrelsen administrerar e-posten och har ensam tillgång till informationen.

 

Övriga resgister där personuppgifter sparas

- Medlemskapsansökningar och överlåtelseavtal  - Delges till Fastighetsägarna Service AB
 
- Andrahandsuppåtelser - Delges till Fastighetsägarna Service AB
 
- Arrendeavtal - Delges till Fastighetsägarna Service AB
 
- Hyresavtal för hyresgäster och kommersiella hyresgäster - Delges till Fastighetsägarna Service AB

 

Vid personuppgiftsincidenter

Föreningen har formulerat en intern rutin vid händelse om personuppgifter hamnar i fel händer, till exempel om föreningens dator blir stulen. Detta anmäls då till datainspektionen inom 72 timmar.