Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2024-06-03

Fastighetsritningar

För nedansående installationer finns inga upprättade ritningar, varken hos föreningen eller hos Stadsbyggnadskontoret.

  • Ledningar för hushållsgas i hela fastigheten
  • Eldragning i lägenheter (ritning över stigarledningar finns)
  • Allt rörande kommunikation så som kabel-tv, tele och fiber
  • Ventilationskanaler som betjänar lägenheter och allmänna utrymmen
  • Värmeledningar för radiatorer/element som betjänar hela fastigheten
  • Planritning över taket som visar skorstenar och röklukornas placering

 


  

Planritningar

Planritningar visar byggnadens olika våningsplan uppifrån, med rumsindelning samt fönster och dörrar.


 

Fasad- & sektionsritningar

Fasad- och sektionsritningar visar fasadens utseende och byggnaden i genomskärning. Nya ritningar beställdes av företaget Exacto under våren 2013 eftersom de ritningar som fanns på Tekniska Nämndehuset, var allt för bristfälliga och/eller saknades helt.


 

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritning visar hur ett hus är uppbyggt genom att visa dimensioner och material i bland annat bärande delar i husets väggar, golv och tak. Ritningar finns enbart för byggnaden på Erstagatan och tyvärr inte för byggnaden på Åsögatan, eftersom dessa inte finns på Stadsbyggnadskontoret.