Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2024-06-03

Vid ändring av stadgar

 • Antingen lägger styrelsen fram en proposition om stadgeändring, eller så lägger en medlem fram en motion om stadgeändring, medan beslutet fattas på en stämma av de som innehar rösträtt.  
 • Förslaget om en stadgeändring måste därefter tydligt anges i kallelsen till stämman, och ändringsförslaget bör bifogas med kallelsen.
 • Om alla medlemmar deltar på stämman, via närvaro eller fullmakt, och alla är helt eniga om att göra ändringen räcker det med ett beslut. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta, och därför sker omröstning på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. 
 • På den första stämman ska minst hälften av rösterna vara för, att ändringsförslaget ska gå vidare till en andra omröstning.
 • Kallelse till den andra stämman får inte skickas ut, innan den första stämman har ägt rum, eftersom kallelsen ska ange vilket beslut som fattades på den första stämman. 
 • På den andra stämman ska minst 2/3 av rösterna vara för, för att godta ändringsförslaget.
 • Vissa typer av stadgeändringar kräver större majoritet som exempelvis att ändra grunderna för hur årsavgiften ska beräknas. Då krävs minst 3/4 av rösterna på den andra stämman för att godta ändringsförslaget. En del föreningar har även lagt in ytterligare villkor för stadgeändringar och då gäller dessa utöver vad Bostadsrättslagen föreskriver.
 • Det måste vara samma beslut som fattas på båda stämmorna, och därmed får inga ändringar göras i förslaget, efter att den första stämman röstat för att låta ändringsförslaget gå vidare till en andra omröstning. 
 • När stadgeändringen är beslutad skickas den nya stadgan och protokollen från båda stämmorna till Bolagsverket för granskning, och finner de att beslutet inte är fattat i rätt ordning eller att stadgarna strider mot lagen, nekas en registrering och stadgarna kan därmed inte tillämpas. 
 • För att inte riskera en sådan situation, är det lämpligt att man rådgör med en jurist på området, innan kallelsen går ut. 
 • De nya stadgarna träder i kraft först efter att de registrerats hos Bolagsverket.