Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2018-10-02

Jordfelsbrytare


Samtliga lägenheter i fastigheten är utrustade med två styvken jordfelsbrytare. 

 

Hur fungerar en jordfelsbrytare?

Funktionen beskrivs lite förenklat som att den känner av om det är något fel på en elektrisk apparat, och slår då ifrån. Den bryter alltså omedelbart strömmen om det till exempel kommer in vatten i ett eluttag eller om en elektrisk apparat blir strömförande. Därmed är jordfelsbrytaren är en billig livförsäkring som minskar risken för att du eller någon annan i omgivningen skadas av el.

 

Hur ofta ska jordfelsbrytaren motioneras/testas?

Jordfelsbrytarna ska motioneras/testas 2 gånger per år för att säkerställa och upprätthålla funktionen. Förslagsvis görs detta, för att det inte ska bli bortglömt, i samband med att klockans ställs om till sommartid eller vintertid.

 

Vad händer om jordfelsbrytaren inte motioneras/testas?

Om jordfelsbrytaren inte motioneras under en längre tid kan mekanismen bli trög, vilket kan medföra att den inte löser ut som den ska när ett fel uppstår.

 

Hur motionerar/testar man en jordfelsbrytare? 

Tryck på jordfelsbrytarens testknapp, som vanligtvis är blå, grön eller röd. Därefter ska snabbsäkringen lösa ut och strömmen brytas direkt. Snabbsäkringen måste därefter återställas manuellt innan den börjar leda ström igen.

Om strömmen inte bryts har du en icke-fungerande jordfelsbrytare och en elektriker bör omgående kontaktas för att installera en ny sådan.