Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-04

Underhållsplan

Föreningens underhållsplan är uppdelad i Hög prioritet, Mellan prioritet och Låg prioritet. Punkterna i respektive prioritetsgrupp har ingen innebördes rangordning.

Underhållsplanen som uppdateras kontinuerligt, är detaljerad och inkluderar även estetiska åtgärder, medan protkollet från den tekniska besiktningen som upprättats av en besiktningsman, enbart tar upp punkter av tyngre substans.

 


 

Hög prioritet


Ingen punkt anses ha hög prioritet för tillfället

 


 

Mellan prioritet

Fasad mot bakgård (i samband med byggställningar)

 • Frigöra fönsterkarmar från plåtbeslag
 • Byte av rötskadat karmvirke i fönster
 • Byte av fönsterbleck
 • Mura igen skafferiventilerna
 • Byte av stuprör
 • Hisschaktet får isolerglas med yttersidan självrengörande glas
 • Måla evakueringsbalkong svart
 • Byte av plåttak på burspråk
 • Målning av fasad och ventilationshus
 • Riva den gamla skorstenen

Projekt fönster - Alternativ 1 - Fönsterbyte

 1. Nya fönsterkarmar
 2. Nya fönsterbågar med isolerglas
 3. Nya fönsterbleck
 4. Nya persienner 

Projekt fönster - Alternativ 2 - Fönsterrenovering

 1. Frigöra ytterbågar från plåtbeslagen på fönster mot bakgård och gata
 2. Byte av rötskadat virke
 3. Byte av fönsterbleck
 4. Skrapning och målning av ytterkarm
 5. Skrapning och målning av ytterbåge
 6. Skrapning och målning av innerkarm
 7. Skrapning och målning av innerbåge
 8. Förnickling av spanjolett, vred, hake och ventil
 9. Isolerglas placeras i innerbågen
 10. Nya tätningslister
 11. Nya persienner

(Punkterna 6, 7, 8, 10 & 11 kan eventuellt vara tillval som medlemmen själv bekostar) 

Erstagatans trapphus

 • Installation av mellandörr på Erstagatan för att skapa ett vindfång

Källarkorridor

 • Belägga golv och ev trappor med klinker (rensluckor förberedda för klinkerbeläggning)
 • Målning av väggar och tak
 • Byta trädörrarna i 9003, 9007, 9010, 9013 & 9017 till samma stil som tvättstugedörr
 • Parti ovanför städskrubb är täckt med masonit, bör istället få lättbetong

Restaurangens källare

 • Belägga golv med klinker (renslucka förberedd för klinkerbeläggning)
 • Nya elinstallationer så som kablage, armaturer och eluttag
 • Laga hål i väggar och tak
 • Ommålning av väggar och tak
 • Översyn av rörisolering
 • Återställa källarkontorets ljusinsläpp med betongglas

 


 

Låg prioritet

Trapphus & Säkerhetsdörrar

 • Åsögatan - Avlägsna sopnedkastluckor och mura igen hålen
 • Åsögatan - Dra om elen till de gamla rören istället för utanpåliggande
 • Åsögatan - Lägga fog mellan dörrtrösklar och stengolv
 • Erstagatan - Schaktet vid rökluckan har genomträngning av spik
 • Åsö & Ersta - Renovering av ledstängernas fästen, avslut och mässingsbrickor
 • Åsö & Ersta - Polering av stengolv
 • Åsö & Ersta - Ommålning av väggar, tak, dörrar, element och snickerier
 • Åsö & Ersta - Installation av säkerhetsdörrar, (dörrar som vetter mot lägenheter, källare, cykelrum)

Hissar

 • Åsögatan - Hisskorg i 10-talsmodell
 • Åsögatan - Målning av ramverket för inre och yttre glasrutor
 • Erstagatan - Hisskorg i 30-tals modell
 • Erstagatan - Göra hisskorgen större genom att flytta motvikten
 • Åsö & Ersta - Måla om väggar, golv, tak och motvikt i hisschakten
 • Åsö & Ersta - Byte av maskineri och vajrar
 • Dra upp den hiss som lämpar sig bäst till vinden för vindslägenheter

Soprum

 • Spackling och målning av tak och väggar
 • Kakla väggar till höjd av ca 200 cm
 • Installera stötlister av märket Baralist
 • Kablaget infräst eller snyggare dragning
 • Åerställa fönstret och välja ett isolerglas med "frostad film"

Källarförråd

 • Belägga golv med klinker eller annat ventilerande ytskikt
 • Riva mellanväggen i 9001

9007 - Styrelserum

 • Nytt ytskikt på golv i styrelserum och vattenmätarrum

9014 - Undercentral

 • Jämna till och flytspackla golv
 • Nytt ytskikt på golv
 • Målning av väggar och tak

Utvigdning av nuvarande passersystem

 • Källardörren från Erstagatans trapphus
 • Källardörren från Åsögatans trapphus
 • Vindsdörren från Erstagatans trapphus
 • Vindsdörren från Åsögatans trapphus
 • Tvättstugans dörr

Boxningslokalen

 • Nytt golv i kontoret, stora hål i nuvarande
 • Avlägsna krokar och bultar som finns i hela taket
 • Genomgång av gamla lanterninluckor och dess isolering
 • Ommålning av nödutgångstrappens väggar och trapp
 • Avlägsna gamla larmkablar vid entén
 • Översyn av rörisolering

Affärslokalernas fönsterpartier och dörrpartier

 • Nytt entréparti i trä till boxningslokal som harmonierar med övriga partier
 • Flertal av affärslokalernas fönster har enbart enkelglas vilket bör bytas till tvåglas
 • Spackla igen skruvhål i fönsterkarmar

Bakgården

 • Anlägga planteringar
 • Gjuta en permanent julgransfot centrerad på bakgården
 • Inköp av bord med två fasta bänkar
 • Anlägga annat ytskikt ex gräsmatta på lämpliga ställen
 • I planen för byggnation av vindslägenheter ingår att ett tiotal vindsförråd flyttas ut i en förrådsbyggnad på gården

Granitsockel

 • Byta ut fasadstenar med allt för mycket borrhål i och fylla igen borrhål i övriga
 • Blästring av stenpartier vid portar och fasad
 • De tre igenmurade luckorna på Åsögatan byts ut mot sten
 • Täckplåten runt portlåset vid Erstagatans port, byts ut mot sten

Frånluftsfläktar och värmeåtervinning

 • De två 80-åriga frånluftsfläktarna går ej att vartalsreglera och bytas ut mot en gemensam med värmeåtervinning. Den återvunna energin leds ner genom boxningslokalens gamla frånluftskanal, gamla sopschaktet eller skorstenskanal
 • Installation av luftvärmepump för tillvaratagande av utomhustemperatur
 • Värmeåtervinning av restaurangens frånluft kan installeras, men anses svårt vid kolgrillning. Peter Sotare anser annars att det är lönsamt

 


 

Övrig åtgärd

Vindslägenheter

 • Vindsförråden flyttas till källaren och fördelas på de 10 förråd som i dagsläget hyrs ut
 • Eventuellt bygga ett uthus på bakgården för ytterligare ca 10 förråd
 • Spara 20 % av råvinden för gemensam takterrass med eventuell bastu, samt ett fåtal vindsförråd