Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-02-21

Brandsäkerhet

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader vidta åtgärder för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador vid brandtillbud. Därför bedriver styrelsen ett systematiskt brandskyddsarbete, vilket exempelvis innebär att ha ett dokumenterat brandskydd som ligger i linje med rekommendationer samt att detta kontrolleras frekvent.


Brandvarnare

Brandvarnare monterades i samtliga lägenheter i december 2016. Utlovad livslängd på batteriet är 10 år, vilket inenbär att föreningen åter igen byter ut samtliga brandvarnare senast under 2026. 

Enligt stadgarna ansvarar föreningen för inköp och montage av brandvarnare, medan medlemmen ansvarar för att brandvarnaren fungerar. Kontakta styrelsen per mail i det fall brandvarnaren slutar fungera för instruktion om hur ny brandvarnare ska komma på plats.

Brandvarnarna placeras i hallens tak, minst 50 cm från väggen.

MSB:s rekommendationer

MSB - Myndigheten för sammhällsskydd och beredskap, har sammanställt ett informationsblad med råd och tips, hur man placerar, testar och sköter en brandvarnare.

BSF:s rekommendationer

BSF - Brandskyddsföreningen, har även de satt ihop ett informationsblad med råd och tips, hur man placerar, testar och sköter en brandvarnare.

Produktinformation

Bilden visar den brandvarnare föreningen införskaffat. Modellen heter ICAS IIR SLi


Handbrandsläckare med pulver

Pulverbandsläckaren är lämpad för

 • A-bränder - brand från trä, tyg och papper
 • B-bränder - brand från plast, vätskor och oljor
 • C-bränder - brand från gas
 • Elektriska bränder - brand i strömförande elektrisk utrustning, på upp till 1 000 volt på en meters avstånd

Handbrandsläckarna används som förstahandsskydd i exempelvis bostäder, butiker och lager.

Släckningsteknik

 • Ta ner brandsläckaren från väggen
 • Lossa säkringen
 • Ta släckaren i vänster hand
 • Håll slangen med höger hand långt ut
 • Rikta munstycket mot ämnet som brinner och inte mot lågorna
 • Tryck ner avtryckaren helt, så du får full effekt på släckaren. Släpper du avtryckaren, avbryts tömningen
 • Sprid pulvermolnet över hela brandhärden med svepande rörelser
 • Behållaren töms på 17 sekunder
 • Släck om möjligt branden med flera brandsläckare samtidigt

Brandsläckarnas placering

Det finns 15 stycken handbrandsläckare inklussive brandfiltar på följande ställen:

 • 5 stycken i Erstagatans trapphus
 • 5 stycken i Åsögatans trapphus
 • 3 stycken på vinden
 • 2 stycken i källaren

Produktinformation

Bilden visar den handbrandsläckare föreningen införskaffat, och produktinformationen kan man ta del av på länken: Pulversläckare 6 kg


Brandfiltar

Brandfilten är lämpad för

Kvävning av eld genom att brandfilten läggs över brandhärden och packas till runt om. Lämplig i kök vid bränder i exempel kastruller och stekpannor på spisar.

Brandfiltens placering

Brandfiltarna är utplacerade tillsammans med handbrandsläckarna i fastigheten.

Produktinformation

Bilden visar den brandfilt föreningen införskaffat.
- Material: Giftfritt glasfibertyg, innehåller ej asbest
- Storlek: 120 x 120 cm
- Vikt: 430 gram/m2
- Godkännande: Godkänd enligt SS-EN 1869

 


Rökluckor

En röklucka är alltid placerad högst uppe i ett trapphus, och det finns en röklucka i fastighetens vardera trapphus. Rökluckan öppnas vid rökutveckling för att ventilera bort brandrök och rökgaser och funktionskontroll sker årligen samt i samband med styrelsens brandsskyddsronder. 

Rökluckan öppnas genom en knapptryckning på den röda strömbrytaren, som är placerad längst ner i trapphuset.

 • På Erstagatan är den placerad till vänster om postboxarna
 • På Åsögatan är den placerad till höger om dörröppningen som leder in till postboxrummet

Övre bilden till höger visar strömbrytaren som nämns ovan, och som aktiveras vid rökutveckling.

Nedre bilden till höger visar rökluckan som därmed öppnas vid rökutveckling.

 


Rökutveckling - hur agerar man?

När en brand har startat är förloppet mycket snabbt. Efter bara några minuter kan ett rum bli övertänt och det räcker med några få inandningar av den livsfarliga brandröken för att man ska bli medvetslös. Ju mer man vet om tänkbara risker och hur de kan minimeras, desto säkrare är man.

1 - Rädda
2 - Varna
3 - Larma
4 - Släck

Så agerar man vid brand i trapphus

 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt
 • Stanna kvar i lägenheten, stäng dörrar och fönster
 • Ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp
 • Om dörrspringor eller ventilation släpper igenom rök, täta med blöta handdukar eller tejp

Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand 30 - 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör räddningstjänsten det.

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

 


 

Övriga tips och råd

 • Rök aldrig i sängen, vilket är den vanligaste orsaken till dödsbränder

 • Placera alltid värmeljusen var för sig, eftersom om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga

 •  Blås ut ljusen när du lämnar rummet

 • Håll rent från brännbart material på och runt om spisen

 • Rengör spisfläkten då och då, eftersom brand i en bortglömd kastrull lätt kan ta sig upp i en igenfettad spisfläkt

 • Låt askan från eldstaden ligga kvar i minst fem dygn efter att elden brunnit ut, först därefter kan askan slängas bland övriga sopor

 • Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du sover eller går hemifrån

 


 

Föreningens hantering av hyreslokaler

Föreningen installerar även nödvändig brandskyddsutrustning hos lokalhyresgästerna. Samt ansvarar för kontroll och service via vårt serviceavtal för brandskydd. Kostnaderna läggs som påslag på lokalhyran vilket ger föreningen full kontroll, god trygghet och inga serviceavgifter. 

Fastighetens uppdelning i brandceller

Huset är uppdelat i ett olika brandceller, vilka alltså är ett avgränsat utrymme som ska tåla brand under en viss tid, samt förhindra spridning av farliga brandgaser. Gränserna för brandcellen är utrymmets väggar, tak och golv. Varje lägenhet utgör en brandcell, likaså trapphuset, källarkorridoren, och vinden. Därmed är det av största vikt att branddörrar, som exempelvis skiljer källare och vind från trapphus, hålls stängda.