Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-02-23

Ordningsregler i Brf Veken 1

Målsättning

Ordningsreglerna godkändes av medlemmarna på årsstämman som hölls i maj 2015, och ska ses som ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsreglerna är ett ramverk som ska ge vägledning och fungera som rättesnöre för oss som bor och vistas i fastigheten.

 

Vad händer om reglerna inte efterlevs?

Företeelser mot ordningsreglerna som får stöd i föreningens stadgar eller hos myndigheter, så som exempelvis brandsäkerhet och ljudstörning, kan styrelsen juridiskt sett gå vidare med. Därutöver om ordningsreglerna inte hörsammas kan styrelsen juridiskt sett, i flertalet av fallen, egentligen inte göra någonting, mer än att uppmana om att rättelse vidtas. Men väljer man att bo i vår förening innebär det även att man väljer att följa de ordningsregler vi valt hos oss.

 

Vilka gäller reglerna för?

Ordningsreglerna gäller samtliga boende i fastigheten, så som föreningsmedlemmar, familjemedlemmar, hyresgäster, besökare och inneboende. Men även hantverkare och andrahandshyresgäster. Därmed är det ditt ansvar som medlem, att informera om vad som gäller.

 


 

Allmänt

 • Styrelsen informeras om man byter telefonnummer eller e-postadress

 • Styrelsen informeras om man vill lägga till ett namn på sin postbox

 • Styrelsen informeras vid förlust av nyckelbricka så att den kan spärras

 • Styrelsen informeras om man befarar att det finns uteliggare i fastigheten

 • Portkoden lämnas inte ut till reklamutdelare eller personer som man inte känner

Brandsäkerhet

 • Nolltolerans mot all förvaring i trapphus (undantaget barnvagnar enligt anvisning)

 • Nolltolerans mot all förvaring i vindskorridor och källarkorridor

 • Branddörrar hålls stängda, om inte varaktig uppsikt sker

 • Man informerar sig om var de två närmaste brandsläckarna och brandfiltarna finns

 • Föreningens fastighetsskötare informeras om man är osäker på statusen på sin brandvarnare, så att denna kan bytas ut, eftersom de boende ansvarar för kontroll och underhåll, medan förening ansvarar för inköp och montage

Ljud

 • Dämpad ljudnivå råder på vardagar mellan 22:00-08:00 och på helger mellan 23:00-10:00

 • Grannarna informeras om man planerar en fest som beräknas pågå till efter 22:00 respektive 23:00

 • Man bör betänka att ens eget golv är grannens tak

 • Blir man störd kontaktar man den som stör när det inträffar

Trapphus

 • Nolltolerans mot all förvaring i trapphus, exempelvis dörrmattor, kälkar, pulkor, paraplyer, blommor och sopor (undantaget juldekoration vid juletid)

 • Skydda fastighetens ytskikt genom att ej spika, skruva, limma, tejpa eller liknande, upp dekorationer eller information på väggar, dörrblad eller dörrkarmar i trapphus

 • Lappar på lägenhetsdörrar, exempelvis “Ej reklam” och namnlappar behövs inte, och accepteras därför inte

 • Spiller man exempelvis tvättmedel eller kaffe i trapphus eller hiss, sopar man upp

Barnvagnsförvaring

 • Vid förvaring på Erstagatan gäller följande:

  • Placerade under eller vid sidan av postboxarna

  • Uppmärkta med namn & lägenhetsnummer (gäller ej tillfälliga besökare)

  • Förvarade utan insats, hopvikta och ståendes på högkant

  • Utan eller minimalt med tyg, pga att tyget inte är flamskyddsbehandlat

  • Därutöver inte förvarade någon annanstans i trapphuset

 • Vid förvaring på Åsögatan gäller följande:

  • Placerade i cykel- & barnvagnsrummet

  • Därutöver inte förvarade någon annanstans i trapphuset

Soprum

 • Sortera efter de anvisningar som skyltarna i soprummet anger

 • Skrymmande avfall, exempelvis vitvaror, tv-apparater och soffor, måste man själv transportera till återvinningscentral

 • Inga sopor lämnas på golvet i soprummet

 • Inga sopor lämnas i allmänna utrymmen (gäller även den som flyttar ut

Balkong

 • Balkonglådor hängs på insidan av balkongen eftersom föreningen är ägare av räcket och därmed får stå till svars om något lossnar och faller ner

 • Vattna blommor så att det inte rinner ner på grannens balkong

 • Mattor och sängkläder skakas på bakgården istället för från fönster och balkong

 • Grillning sker på takterrassen eller på bakgården och inte på balkong eller altan

Takterrass

 • Alla är alltid välkomna till takterrassen

 • Ingen kan boka takterrassen och förvänta sig ensamrätt men man kan informera grannar att man avser vara där genom att anteckna sig på listan på terrassdörren

 • Grillgaller borstas av och grillen torkas ren efter användning

 • Använd inte levande ljus eftersom det blir spill av stearin som oftast lämnas kvar

 • Vattna blommorna om det behövs

 • Håll rent och snyggt och ta med dig dina soporna efteråt

 • Takterrassen och bakgården är de enda allmänna områden där rökning är tillåten

Tvättstuga

 • Är tvättning inte påbörjad inom en timme efter bokad tid upphör reservationen

 • Man har rätt till en torktid på 45 minuter efter avslutad tvättid

 • Tvättpåse används när man tvättar bh:ar, dunkuddar och duntäcken

 • Färgning av kläder i maskinerna är inte tillåten

 • Tvättning av stora mattor i maskinerna är inte tillåten

 • Ovansidan av tvättmaskinerna torkas av efter användning

 • Filter i torktumlare och torkskåp rengörs efter användning

 • Är golvet nedskräpat med exempelvis tvättmedel, dun eller trådar, sopar man upp

 • Vid förlust av bokningsnycklar kontaktas styrelsen eftersom bokning med papperslappar inte accepteras

 • Vid eventuella maskinfel kontaktas styrelsen

Cykelrum

 • Entrédörren ställs upp när man tar in och ut sin cykel eftersom porten annars repas

 • I cykelrummet förvaras max en cykel per person eftersom utrymmet är trångt

Vind & Vindsförråd

 • Brandfarliga ämnen som exempelvis bensin, tändvätska och gasol får inte förvaras i
  vindsförrådet

 •  Bildäck får inte förvaras i vindsförrådet då de förorsakar svår rökutveckling vid
  eventuell brand

 • Styrelsen informeras vid tillfällig förvaring i vindskorridorerna, samt sakerna märks vid
  godkännande med namn, lägenhetsnummer och datum

 •  Grovsopor tar man själv till soprummet eftersom dessa inte får lämnas på vinden

Felanmälan

 • Styrelsen informeras när man ser något som behöver åtgärdas i allmänna utrymmen

 • Dropp från värmeelement i lägenhet eller allmänt utrymme ska omgående felanmälas

 • Styrelsen informeras vid komplikationer med trycksatt vatten, avlopp, ventilation eller el

Vattenburna installationer

 • Försäkringsbolaget rekommenderar läckagevarnare under diskbänk

 • Försäkringsbolaget rekommenderar dessutom disk- & tvättmaskinsunderlägg, kyl- & frysunderlägg och diskbänksinsats

 • Boverkets byggregler rekommenderar att anslutningar till disk- och tvättmaskiner förses med avstängningsventiler

 • Boverkets byggregler 6:625 rekommenderar att tvättmaskiner placeras i utrymme med golvbrunn

 • Boverkets byggregler 6:625 kräver att vattenansluten utrustning utanför våtutrymme ska vara försedd med skydd mot utströmning av vatten, vilket branschen tolkar som att water block eller aqua-stop ska installeras

Vid renovering

 • Alla väsentliga förändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas enligt särskild blankett som styrelsen sammanställt

 • Vid förändringar som gäller bärande väggar, hushållsgas, trycksatt vatten, spillvatten, radiatorer eller ventilation kan styrelsen ställa krav på vem som utför arbetet

 • Styrelsen informeras i god tid innan man beslutar att göra eller skaffa något som kan omfattas av bygglov eller styrelsens godkännande

 • Ett informationsblad sätts upp på anslagstavlan där man informerar om renoveringsprojektet i korta drag, tidplan med start- och slutdatum, och eventuellt störande perioder. Samt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer

 • Störande ljud som uppstår när man exempelvis borrar eller spikar, accepteras vardagar 08:00-20:00 och helger 10:00-18:00

 • Byggavfall läggs i byggsäckar, och forslas bort inom 48 timmar

 • Ev täckning av trapphus och hiss när det finns risk för skador på väggar, golv och dörrar sker endast dagtid. Täckningen avlägsnas inför kvällen

 • Städning av entréplan, hiss och det egna våningsplanet måste ske varje kväll under den period renoveringen skräpar ner trapphuset. Om så inte sker kan styrelsen besluta om extra städning vars kostnad faller på medlemmen

 • Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att hantverkarna följer gällande regler

 • Vid byte av persiener så rekommenderas vita för att ge ett enhetligt intryck och för att bevara den funktionalistiska exteriöra stilen

Husdjur

 • Husdjuren ansvarar man för på ett sådant sätt att de inte stör grannarna

 • Mata fåglarna i parken istället för från fönster eller balkong