Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2017-10-30

Obligatorisk Ventilationskontroll - OVK

Uppmätning av ventilationsflödet är lagstadgad och ska ske vart 6 år. Kravet för att ventilationen ska bli godkänd är att det per person går ut minst 7 liter luft per sekund, samt att det för varje kvadratmeter går ut minst 0,35 lite luft per sekund. 

Den senaste ventilationskontrollen i fastigheten utfördes 2017, vilken blev godkänd.

Föreningen står som ägare till samtliga ventilationsdon, så som frånluftsventiler i badrum och kök samt tilluftsventiler i fönster och eventuella tilluftsventiler bakom kylskåp eller i skafferiskåp. Det senare kan i vissa fall vara igenmurade. Det är inte tillåtet att bygga för ventiler eller på annat sätt försämra ventilationsflödet i lägenheterna. 

Föreningen har låtit installera ett separat ventilationssystem i boxningslokalen med värmeåtervinning. Samt ett separat ventilationssystem i restaurangen där frånluftskanalerna är rostfria och har hög brandklassificering.

 

Obligatorisk Radonkontroll

Uppmätning av radonhalten i luften är lagstadgad och ska ske vart 10 år. I vår fastighet utfördes radonkontrollen under de första vintermånaderna 2014. Resultatet från uppmätningen visade att luftkvalitén i fastigheten med god marginal ligger under det fastställda gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Enligt anvisningarna valdes 10 lägenheter ut, en på vardera våningsplan, med 2 mätpunkter vardera. Därutöver gjordes även uppmätning i boxningslokalen, styrelserummet och undercentralen. 

Radon finns naturligt i både marken och vattnet, och det är halten av markradon som man mäter upp, eftersom det vandrar upp i fastigheten. Radon kan även finnas i byggmaterial, då vanligtvis blåbetong som tillverkades mellan åren 1929 och 1975. Hittills har ingen anmälan inkommit om att blåbetong påträffats i fastigheten.