Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2017-09-14

Kallt i lägenheten

Uppvärmningen av radiatorerna/elementen i fastigheten styrs av två parametrar, utomhustemperatur och tidpunkt på dygnet. Detta sköts automatiskt efter valda och rekommenderade inställningar. Det innebär att det inte finns ett bestämt datum på hösten när värmen slås på, utan det beror på rådande utomhustemperatur.

En energioptimering i fastigheten utfördes 2016, vilket bland annat innebar att ytan på lägenheternas fönster och radiatorer uppmättes. Därefter beräknades vilken effekt respektive radiator behövde för att matcha respektive fönster, samt klara av att värma upp den inkommande luften. Därmed har respektive lägenhet den radiatoreffekt som krävs för att klara uppvärmningen.

Om lägenheten ändå upplevs som sval beror det på att luftgenomströmningen är för kraftig och därmed hinner inte radiatorerna med att värma upp den genomströmmande luften. För hög luftgenomströmning beror på att fönster och balkongdörrar behöver tätas, eller att frånluftsventiler i kök och badrum är allt för öppna.

Ansvaret för byte av tätningslister när dessa nått sin tekniska livslängd, samt ansvaret för att frånluftsventilerna är rätt inställda, ligger på medlemmen. 

Temperaturen i lägenheten är som lägst 18 grader på natten och 20 grader på dagen.