Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2024-06-03

Överlåtelser

Vad innebär överlåtelse

När en bostadsrättsinnehavare har hittat en köpare, upprättas dels en överlåtelsehandling och dels en medlemskapsansökan. När dessa är ifyllda och undertecknade av säljare och köpare, postas dessa till styrelsen för behandling. Detta förfarande sköts normalt av mäklare om sådan har anlitats.

För inträde i bostadsrättsföreningen måste medlemskapsansökan, godkännas av styrelsen i bostadsrättsföreningen. Tänkt på att vara ute i god tid, eftersom styrelsen endast signerar i samband med övriga styrelsemöten. 

 

Medlemskapsansökarens skyldigheter

För att styrelsen ska godkänna en medlemskapsansökan, så ställer styrelsen krav på att den ev blivande medlemmen först att fyllt i sina kontaktuppgifter på länken: http://bit.ly/hp5fxX. Kontaktuppgifterna ska fyllas i på nätet, och ska alltså inte postas. Länken anges även i mäklardokumentet, där vi har sammanställt all basfakta för att underlätta mäklarens arbete. Längst ner i enkäten för kontaktuppgifter måste även köparen besvara några frågor samt godkänna att denne avser att bo permanent i lägenheten.

 

Styrelsens befogenheter

Styrelsen har rätt att inhämta uppgifter från kreditvärderingsinstitut om personens ekonomiska status, eventuellt registrerade betalningsanmärkningar etc. Om de redovisade inkomsterna bedöms som alltför små, kan styrelsen också be att få arbetsgivarintyg om nuvarande anställning och inkomst.

 

Tillvägagångssätt för mäklaren

Mäklaren skickar medlemskapsansökan och överlåtelsehandlingar till styrelsen:

  • Brf Veken 1
  • Erstagatan 22
  • 116 36 Stockholm

 

Därefter sker följande turordning:

  1. Bedömning görs av styrelsen, och har styrelsen inte någon befogad anledning att vägra samtycke, signeras medlemskapsansökan
  2. Handlingarna skannas och e-postas till avgiftshandläggare för registrering
  3. Styrelsen returnerar medlemskapsansökan till mäklaren i det bifogade kuvertet
  4. De handlingar som tillhör bostadsrättsföreningen arkiveras för evigt

 

Medlemskapskrav:

  • Styrelsen godkänner endast medlemskap om köparen avser att bo permanent i lägenheten
  • Styrelsen godkänner endast delat ägandeskap om båda personerna avser att bo permanent i lägenheten
  • Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem

 

När inträffar medlemskapet:

Medlemskapet beviljas, från och med tillträdesdatumet, vilket även ska framgå av medlemskapsansökningen. Denna förtydligan är en trygghet för köparen, om tex en vattenskada uppstår i lägenheten, efter det att ansökan är signerad. Detta eftersom föreningen juridiskt sett, endast kan driva eventuella processer mot just medlemmar. Köparen respektive säljaren bör även, skriva i avtalet att köpet genomförs under förutsättning att styrelsen godkänner överlåtelsen.

 

Kostnad

För denna hantering utgår en överlåtelseavgift, som enligt lagstiftning och föreningens stadgar får uppgå till högst 2,5 % av prisbasbeloppet. Avgiften läggs som ett påslag på avin, för månadsavgiften och betalas av köparen.

Prisbasbelopp uppdateras en gång om året. För mer information besök Statistiska Centrlabyråns hemsida: www.scb.se