Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-07-14

Valberedning

Valberedningens uppgifter

En valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp inom bostadsrättsförening vars mål är att förbereda val av styrelsemedlemmar och suppleanter. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och presentera dessa inför årsmötet. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom valberedningen själv vilket är mötesdeltagarnas  uppgift. Däremot är det inte en valberednings uppgift att ingå i styrelsearbetet. Valberedningens roll är att säkerställa att föreningen har en fungerande styrelse. Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av föreningens medlemmar, och styrelsen har inte mandat att styra eller påverka valberedningens arbete. Det slutliga valet av styrelse sker av medlemmarna på stämman oavsett valberedningens förslag. Stämman har alltså möjlighet att föreslå andra kandidater än de som valberedningen presenterar.

En del av valberedningens arbete är att se till att de föreslagna kandidaterna ska få en grundlig information om vad uppdraget innebär. En annan är att intervjua styrelsen för att ta reda på hur samarbetet fungerar och vilka kompetenser som styrelsen skulle behöva kompletteras med. Det finns inget lagkrav på att föreningen ska ha en valberedning, men däremot brukar det fastslås i föreningens stadgar att en sådan ska finnas.

 

Nuvarande valberedning

Den valberedning som röstades fram på årsmötet i maj 2022 är:

  • Carolina von Schantz - Bosatt på Erstagatan (sammankallande)
  • Nora Andermatt - Bosatt på Åsögatan
  • Morgan Norman - Bosatt på Erstagatan

Är du intresserad av styrelsearbete eller andra föreningsuppgifter anmäler du ditt intresse till valberedningen eller styrelsen.