Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-06-22

Årsredovisningar

Föreningens räkenskapsår är ett obrutet kalenderår, alltså från 1 januari till 31 december. Årsredovisningen är klar under april månad men inte antagen förrän medlemmarna godkänt den på årsmötet.

Revisorernas uppgift

Revisorerna har till uppdrag att granska styrelsens arbete avseende ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. I den ekonomiska kontrollen granskas bokföringen så att den är uppställd enligt de krav som lagen anger. I förvaltningskontrollen granskas den tekniska förvaltningen, så att styrelsen har sett till att byggnader och mark, sköts på ett tillfredsställande sätt.

Revisionen utmynnar i en revisionsberättelse som bland annat informerar medlemmarna om revisorerna rekommenderar medlemmarna att fastställa resultat- och balansräkningen eller inte, samt om de rekommenderar medlemmarna att ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte.