Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-02-21

Soprum

Soprummet är placerat till höger om entrén till Erstagatan 22.

För att komma in i soprummet används nyckelbrickan. Soprummet är låst mellan klockan 23:00 och 05:00 vardagar och helger.

 

Fraktioner

Avfallstyp

Frekvens

Veckodag

Osorterade hushållssopor

6 gånger per vecka

Måndag till Lördag

Matavfall

5 gånger per vecka

Måndag till Fredag

Grovsopor

2 gånger per vecka

Tisdag & Fredag

Ofärgat glas

Var annan vecka

Fredag

Färgat glas

2 gånger per vecka

Måndag & Fredag

Wellpapp

3 gånger per vecka

Måndag, Onsdag & Fredag

Pappersförpackningar & TIdningar

3 gånger per vecka

Måndag, Onsdag & Fredag

Metallförpackningar

1 gång pe vecka

Onsdag

Plastförpackningar

2 gånger per vecka

Tisdag & Fredag

Elektronik

12 gång per år

 

Kemikalier

4 gånger per år

 

Glödlampor, Energilampor & Lysrör

12 gång per år

 

Batterier

12 gång per år

 

Textilier & Skor (kärl placerat i källare)

Varannan vecka

 

Städning av soprum

1 gång per vecka

Onsdag

Rengöring av sopkärl

3 gånger per år

April, Augusti & December

  

Källsortering av matavfall

Matavfallet lägger du i en papperspåse, och både påsen och plastbehållaren finns att hämta i soprummet. Förslagsvis använder du samma papperspåse för att sortera ut pappersförpackningar.

Källsortering av textilier, kläder & skor

Föreningen har även ett kärl för insamling av textilier, kläder och skor. Det insamlade materialet går dels till välgörenhet och försäljning, men även till att göra nya tyger. Kvalitén på insamlat material har därför ingen betydelse. Kärlet är placerat i källaren eftersom det inte finns utrymme i soprummet.

 

Ordningsregler för soprum

  • Försök att sortera efter de anvisningar som skyltarna anger. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Tänk på att andras sorteringsmoral avtar om du själv fuskar.

  • Släng absolut ingenting på golvet eftersom det inte finns någon som plockar upp efter dig.

  • Skrymmande avfall såsom vitvaror, möbler och byggavfall får ej lämnas i soprummet. Detta lämnas kostnadsfritt på någon av kommunens fem återvinningscentraler.
    Du finner adressen till dessa på Stockholm Vatten och Avfall:s hemsida: 
    https://www.stockholmvattenochavfall.se

 

Håll nere mängden osorterade hushållssopor

Eftersom vi även fortsättningsvis vill kunna tillhandahålla samtliga fraktioner vill vi inte byta ut något av de andra kärlen mot ytterligare ett kärl för hushållssopor. Den största mängden osorterade hushållssopor slängs lördag och söndag, vilket innebär att kärlet är överfullt på måndag morgon. Gör vad du kan för att bidra till sorteringen, och samla inte på dig hela veckans sopor, för att sedan slänga dessa när du är ledig på helgen. 

 

Sorteringsguide - Från A till Ö

Om du är osäker på vad som ska sorteras vart, kan du söka information i den sopsorteringsguide som är anpassad efter de förhållanden och fraktioner som finns i vår förening.