Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-02-23

Allmänt om bostadsformen

Vad innebär medlemskapet?

Medlemskapet i en bostadsrättsförening innebär inte att man äger sin lägenhet, utan det är fortfarande föreningen som äger hela fastigheten. Medlemmen äger dock en del i föreningen som motsvarar andelstalet. Med medlemskapet följer nyttjanderätten till en lägenhet som upplåts med bostadsrätt i föreningens fastighet.

Att vara bostadsrättsinnehavare innebär både ett ansvar och en skyldighet – att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som den gemensamma fastigheten. 

 

Vilka lagar lyder verksamheten under?

För en bostadsrättsförening har nedanstående två lagar särskilt stor betydelse:

 • Bostadsrättslagen som reglerar följande:
  • Frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmar och bostadsrättsförening
  • Föreningsrättsliga frågor

 

Vilka är föreningens egna bestämmelser?

 • Stadgarna som bland annat reglerar följande:
  • Medlemmarnas skyldigheter och inflytande
  • Styrelsens uppgifter och befogenheter
  • Ansvarsfördelning mellan förening och medlem
  • Förvaltning av förening och drift av fastighet
 • Ordningsregler som bland annat reglerar följande:
  • Ljudstörning
  • Renovering
  • Tvättstuga
  • Sophantering
 • Gränsdragningslista för att man på ett tydligt sätt ska kunna se ansvarsfördelningen mellan förening och medlem, vilken bland annat reglerar ansvar för förljande:
  • Lägenhetdörrar
  • Fönster 
  • Radiatorer
  • Badrummets ytskikt 

 

Vad har jag för inflytande?

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på mötet och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet. Till årsmötet kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner.