Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2017-05-07

Motioner & Demokrati

Medlemsdemokrati

Demokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på årsmöten och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås. Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att skicka e-post till styrelsen.

 

Motioner

Inför årsmötet har bostadsrättsföreningens medlemmar möjlighet att lämna in sina förslag. En motion är ett förslag till förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska besluta om. För att medlemmarna ska kunna bifalla eller avslå en motion måste den innehålla ett beslutsunderlag som är väl formulerat, och med uppskattning av eventuella kostnader. Styrelsen ska ha emottagit motionen via e-post senast 1 februari.

I samband med kallelse till årsmötet delges inkomna motioner med styrelsens kommentar och förslag till beslut.