Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2019-07-28

Balkonger

Ägandeskap

Balkongerna ägs av föreningen som därmed har underhållsansvaret för dessa. 2010 demonterades originalbalkongerna som vetter mot gatan och ersattes med nya. Bedömningen av de originalbalkonger som vetter mot gården är att de förnärvarande inte behöver bytas ut. En komplettering av ytterligare balkonger mot bakgården gjordes 2007 och 2018.

 

Inga mattor på balkongen

Det är inte tillåtet att belägga balkongplattan med någon form av matta eftersom det innesluter fukten i betongen och påskyndar nedbrytningsprocessen. Detta är även reglerat i stadgarna. Om man däremot vill lägga ut en trätrall för att öka komforten går det bra.

 

Blomlådor

Det är synnerligen viktigt att blomlådorna placeras på insidan av räcket, eftersom föreningen är ägare till räcket, är föreningen ansvarig för konsekvenserna vid eventuellt nedfallna blomlådor. 

 

Rökning

Rökning är tillåten på balkonger och det går heller inte att reglera i stadgarna då paragrafen skulle bli tandlös, eftersom det inte finns något generellt förbud mot rökning i flerbostadshus. Därmed kan inte en förening förbjuda någon att röka på sin balkong eller uteplats, men någon hänsyn bör dock tas, då alla inte uppskattar rök.

Bostadsrättslagens regler om störningar i boendet eller miljöbalkens regler om olägenhet kan inte heller användas gällande tobaksrök, eftersom utgången av ett rättsfall fastslog att rökande på balkong var tillåtet i rimlig omfattning även om den närmaste grannen blev störd. Det är dessa regler som gäller tillsvidare.