Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2018-04-15

Gränsdragningslista mellan förening & medlem

Gränsdragningslistan bygger på nuvarande stadgar, och har tagits fram för att man på ett enklare och tydligare sätt ska kunna se vem som har ansvaret för de olika delarna i lägenheten. Gränsdragningslistan har arbetats fram av styrelsen tillsammans med en jurist på Fastighetsägarna.

 

Undantag

Ansvarsfördelningen i gränsdragningslistan gäller både när underhållsbehovet har uppstått pga slitage och när underhållsbehovet har uppstått på grund av skada. Det är således bostadsrättshavaren som underhåller och bekostar sina ytskikt såväl när det sker på eget initiativ eller beror på att det uppkommit skador i fastigheten.

Från den regeln finns undantag vad gäller skador som uppkommit på grund av brand eller vattenledningsskada. Med vattenledningsskada avses endast trycksatt tappvatten och alltså inte skador som beror på läckande vatten, som tex dagvatten eller spillvatten. Om det är fråga om brandskada eller vattenledningsskada, ska föreningen enligt lag återställa både det som föreningen ansvarar för, och det som bostadsrättshavaren ansvarar för.

Om bostadsrättshavaren eller någon som bostadsrättshavaren ansvarar för, har varit försumlig eller vårdslös, kan fördelningen ändå komma att bli enligt huvudregeln, och då gäller således inte undantaget. Om ett sådant fall uppstår bör en fastighetsjurist kontaktas för att utreda ansvarsfrågan.

 

Skadestånd

Om en part har varit försumlig eller vårdslös och detta har orsakat skada för en annan part, kan motparten kräva ersättning för sina kostnader. Det kan antingen gälla en bostadsrättshavare som försummat sitt underhållsansvar, trots att det för honom eller henne har funnits kända brister, eller att föreningen har försummat sitt ansvar att underhålla fastigheten.

Ett skadestånd utgår då för att täcka motpartens merkostnader, med avdrag för exempelvis ålder eller standardhöjande åtgärder. Den som gör ett skadeståndsanspråk måste dels kunna styrka att motparten har varit försumlig eller vårdslös, och dels kunna styrka sina omkostnader.

 

Skador och följdskador

Det behöver ofta förtydligas att underhållsansvaret som gäller, bara avser just den delen av huset eller den saken som stadgarna anger. Om exempelvis bostadsrättshavaren ansvarar för en golvbrunn som brister och ger skador i hela huset, gäller ändå ansvarsfördelningen enligt tabellen. Föreningen kommer då att se till att trossbotten torkas ut och att allt återställs fram till ytskikten. Därefter återställer bostadsrättshavaren sina ytskikt, inklusive tätskikt etc.