Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Veken 1 - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Veken 1 - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSenast uppdaterad: 2023-10-23

Ekonomisk plan

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan, vars uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi. Den ekonomiska planen ska innehålla de upplysningar som är av betydelse vid bedömning av föreningens verksamhet.

Endast om nya omständigheter uppstår, som är av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet, behöver en ny ekonomisk plan upprättas.

Innan föreningen köpte fastigheten 2002, upprättades den ekonomiska planen, vilken alltså finns registrerad hos Bolagsverket. Eftersom det är förhållandevis kostsamt att upprätta en ny ekonomisk plan, är detta inget som görs årligen. För närvarande gör styrelsen bedömningen att ingen ingen ny plan behöver upprättas.